REFERANSER

TROMSØ KOMMUNE – INNOVASJONSPROSJEKT I HJEMMETJENESTEN

«Fremtidens helsetjenester i hjemmet» – et forprosjekt til et større pilotprosjekt for Tromsø Kommune. Prosjektet var innovativt og involverte brukere, ledere og ansatte i en samskapende prosess og test av løsningene som ble skapt i fellesskap.

TROMSØ KOMMUNE – DEMENSOMSORGEN

Tjenestedesign som metode for å skape samarbeid og finne nye metoder på tvers av avdelinger som tar seg av personer med demens. «Hvordan være proaktiv ovenfor personer med demens?»